Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice


Home

Sitemap

Kontakt
miejscowosci Swornegacie Nowa Cerkiew Lichowy Chojnice Ogorzeliny Charzykowy Silno

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

 

Administratorem Danych Osobowych Pacjentów Przychodni jest Dyrektor Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice z siedzibą  w Chojnicach, ul. Kościerska 9.

 

Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu ochrony zdrowia Pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Dane osobowe Pacjenta będą przechowywane przez okres leczenia oraz do 20 lat po zakończeniu leczenia w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.

 

Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

 

Pacjent ma prawo wniesienia skargi do GIODO/UPODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pacjenta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Przychodni na adres iodo@sppwgch.pl

 

Przekazane Przychodni dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku:

a)    przekazania danych podmiotom medycznym w celu ochrony zdrowa pacjenta

b)    przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

 

Dane osobowe Pacjenta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania . Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Pacjentowi najlepiej dopasowanej profilaktyki zdrowotnej, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

 

W celu zapewnienia anonimowości Pacjenta podczas rejestracji, prosimy o przynoszenie ze sobą dokumentów tożsamości.

Drukuj Zatwierdził do publikacji: Daniel Imianowski
Data publikacji: 2018-06-05 09:29:00
Ostatnia zmiana: 2018-06-05 09:29:27


Adres strony: http://www.przychodnia.gminachojnice.com.pl/p/rodo/rodo-94.html