Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice


Home

Sitemap

Kontakt
miejscowosci Swornegacie Nowa Cerkiew Lichowy Chojnice Ogorzeliny Charzykowy Silno

"Dostawa nowego aparatu do przeprowadzania badań USG"

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:

Dostawa nowego aparatu do przeprowadzania badań USG na potrzeby Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice

Informacje ofertowe:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ dostawa aparatu USG

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej;

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw;

Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowy.


Pytania i odpowiedzi:

Wyjasnienia na przesłane pytania


Informacja z otwarcia ofert (PW.2020)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Drukuj Zatwierdził do publikacji: Daniel Imianowski
Data publikacji: 2020-11-12 07:43:15
Ostatnia zmiana: 2020-12-01 13:22:17


Adres strony: http://www.przychodnia.gminachojnice.com.pl/p/przetargi/dostawa-nowego-aparatu-do-przeprowadzania-badan-usg.html