Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice


Home

Sitemap

Kontakt
miejscowosci Swornegacie Nowa Cerkiew Lichowy Chojnice Ogorzeliny Charzykowy Silno

Profilaktyka CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - skorzystaj z bezpłatnej profilaktyki

Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice zaprasza wszystkich pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ  urodzonych w rocznikach
 1965, 1970, 1975, 1980 i 1985,
które wcześniej nie chorowały na choroby układu krążenia oraz cukrzycę, do skorzystania
z PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA.


Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Badania pokazują, że ważną rolę w rodzaju chorób układu krążenia stanowią niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia, tzw. czynniki ryzyka. Przyjdź na bezpłatne badania i sprawdź, czy nie jesteś zagrożony.

Kto może wziąć udział w badaniu?

 • w tym roku kalendarzowym masz 35, 40, 45, 50, 55 lat,
 • złożyłeś deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • jesteś obciążony czynnikami ryzyka,
 • nie rozpoznano u Ciebie dotychczas żadnej choroby układu krążenia,
 • w okresie ostatnich 5 lat nie korzystałeś ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK, także u innych świadczeniodawców.

Program ma na celu obniżenie o ok. 20% zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia poprzez wczesne wykrycie, redukcję występowania oraz natężenia czynników ryzyka. Ponadto, służy zwiększeniu wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia, zapewnieniu wczesnej identyfikacji osób z podwyższonym ryzykiem wystąpienia chorób krążenia oraz promocji zdrowego stylu życia tj. niepalenia, prawidłowego odżywiania się oraz aktywności fizyczną.

Czynniki ryzyka:

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie DL-cholesterolu),
 • palenie tytoniu,
 • niska aktywność ruchowa,
 • nadwaga i otyłość,
 • upośledzona tolerancja glukozy,
 • wzrost stężenia fibrynogenu,
 • wzrost stężenia kwasu moczowego,
 • nadmierny stres,
 • nieracjonalne odżywianie,
 • wiek,
 • płeć męska,
 • obciążenia genetyczne.

Co nas czeka jeśli zgłosimy się do programu:

 • badanie poziomu cholesterolu dobrego i złego, triglicerydów oraz glukozy w surowicy krwi,
 • badanie lekarskie,
 • pomiar ciśnienia krwi,
 • edukacja zdrowotna.
W oparciu o uzyskane na podstawie powyższych badań wyniki, zostaniemy zakwalifikowani do określonej grupy ryzyka wystąpienia choroby i lekarz  określi nam sposób dalszej opieki medycznej.

REJESTRACJA: (52) 39 79 297 oraz w Filiach Silnie, Charzykowych, Ogorzelinach, Lichnowych, Nowej Cerkwi i Swornegaciach.

Galeria zdjęć

Profilaktyka CHUK
Drukuj Zatwierdził do publikacji: Daniel Imianowski
Data publikacji: 2012-04-30 11:09:14
Ostatnia zmiana: 2020-03-22 13:03:10


Adres strony: http://www.przychodnia.gminachojnice.com.pl/p/profilaktyka/profilaktyka-chorob-ukladu-krazenia.html