Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice


Home

Sitemap

Kontakt
miejscowosci Swornegacie Nowa Cerkiew Lichowy Chojnice Ogorzeliny Charzykowy Silno

Zasady zapisu do kolejki oczekujących

Zasady zapisu do kolejki oczekujących
PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ I HOSPICJUM DOMOWE

Umieszczanie pacjenta na liście oczekujących do poradni specjalistycznych następuje po kwalifikacji dokonanej przez lekarza.

Na listach oczekujących umieszczani są Pacjenci zaliczani do kategorii medycznych „przypadek pilny” oraz „przypadek stabilny”.

Pacjent jest zobowiązany stawić się w wyznaczonym terminie pod rygorem skreślenia
z listy oczekujących.

Pacjent jest zobowiązany dostarczyć oryginał skierowania w terminie 14 dni roboczych od daty ustalenia terminu.

O zmianie terminu na wcześniejszy bądź późniejszy pacjent zostanie poinformowany
w sposób ustalony w trakcie wpisywania na listę oczekujących.

Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o rezygnacji ze świadczenia lub zaistnieniu siły wyższej uniemożliwiającej stawienie się w wyznaczonym przez terminie,
w każdy dostępny sposób, przed terminem udzielenia świadczenia.

Poprzez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie losowe, które uniemożliwiło zgłoszenie pacjenta w wyznaczonym terminie do świadczeniodawcy i nie pozwoliło pacjentowi

z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować świadczeniodawcy o niemożności terminowego zgłoszenia się do realizacji świadczenia.

Drukuj Zatwierdził do publikacji: Daniel Imianowski
Data publikacji: 2020-03-04 15:55:17
Ostatnia zmiana: 2020-03-04 15:55:17


Adres strony: http://www.przychodnia.gminachojnice.com.pl/p/poradnie-specjalistyczne/zasady-zapisu-do-kolejki-oczekujacych.html