Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice


Home

Sitemap

Kontakt
miejscowosci Swornegacie Nowa Cerkiew Lichowy Chojnice Ogorzeliny Charzykowy Silno

Pielęgniarki szkolne

Pielęgniarka szkolna pracuje w środowisku nauczania i wychowania dzieci. Jest wysoce wykwalifikowaną osobą, wspierającą ucznia w zdrowiu i rozwoju poprzez: profilaktykę, diagnostykę zaburzeń, pielęgnację i opiekę, oraz pomoc w chorobie i niepełnosprawności.

Nasza Przychodnia opiekuje się dziećmi w Szkole i Gimnazjum, Wysokie kwalifikacje naszego personelu potwierdzają dyplomy ukończenia szkół pielęgniarskich oraz obowiązujących kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek szkolnych.


ZADANIA ZWIĄZANE Z OPIEKĄ NAD UCZNIAMI:

 1. porada ogólna pielęgniarska – indywidualne poradnictwo zdrowotne,
 2. badania przesiewowe ( wykaz świadczeń z zakresu profilaktyki prowadzonej w wieku rozwojowym, testy przesiewowe):
 3. badania w kierunku wykrycia wad zgryzu,
 4. pomiary antropometryczne ( ciężaru ciała, wzrostu, obliczanie centyli),
 5. badania zaburzeń układu ruchu,
 6. badanie ostrości wzroku,
 7. badanie widzenia barw,
 8. badanie słuchu,
 9. badanie wymowy.
 10. prowadzenie grup dyspanseryjnych ( stałe monitorowanie ),
 11. stały monitoring stanu uodpornienia i wyszczepialności,
 12. zbieranie i analiza wyników badań do oceny zdrowia i rozwoju uczniów,
 13. udzielanie porad dotyczących postaw i zachowań zdrowotnych.( przeciwdziałanie paleniu tytoniu oraz spożywania alkoholu)
 14. identyfikowanie uczniów z nowymi problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi,
 15. analizowanie absencji szkolnej i na zajęciach wychowania fizycznego,
 16. wspomaganie uczniów z ograniczoną sprawnością w pełnieniu roli ucznia,
 17. zaplanowanie działań pielęgniarskich w stosunku do ucznia, nauczycieli i rodziców dziecka niepełnosprawnego,
 18. współudział w opiece nad uczniami ze środowisk patologicznych (współpraca z pielęgniarką środowiskową, pracownikiem socjalnym, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym itp.).
 19. opieka nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi, społecznymi,
 20. współpraca z nauczycielami w sprawie indywidualnego nauczania uczniów przewlekle chorych,
 21. systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, udział w formach organizowanych / samokształcenie.


PIERWSZA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA:

 1. organizowanie i podejmowanie działań ratowniczych,
 2. udzielanie pierwszej pomoc.

Drukuj Zatwierdził do publikacji: Daniel Imianowski
Data publikacji: 2012-04-30 11:07:38
Ostatnia zmiana: 2012-05-12 19:21:13


Adres strony: http://www.przychodnia.gminachojnice.com.pl/p/pielegniarki-i-polozne/pielegniarki-szkolne.html