Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice


Home

Sitemap

Kontakt
miejscowosci Swornegacie Nowa Cerkiew Lichowy Chojnice Ogorzeliny Charzykowy Silno

Cele i osiagniecia

Dotacja na Informatyzację Przychodni

Przychodnia otrzymała dotację na realizację projektu informatycznego 
"Kompleksowa informatyzacja Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice"
składany na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Dnia 17 kwietnia 2009 roku Dyrektor Jan Kowalski podpisał umowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji o dofinansowanie realizacji projektu informatycznego rozpoczynając realizację projektu  "Kompleksowa informatyzacja Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice".

Drukuj Zatwierdził do publikacji: Daniel Imianowski
Data publikacji: 2012-04-24 18:08:02
Ostatnia zmiana: 2012-05-21 12:01:13


Adres strony: http://www.przychodnia.gminachojnice.com.pl/p/o-sppwgch/cele.html