Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice


Home

Sitemap

Kontakt
miejscowosci Swornegacie Nowa Cerkiew Lichowy Chojnice Ogorzeliny Charzykowy Silno

Uprawnieni do świadczeń poza kolejnością

  • Świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”.
  • Świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi.
  • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane.
  • Kobiety w ciąży.
  • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.
Drukuj Zatwierdził do publikacji: Daniel Imianowski
Data publikacji: 2020-03-04 13:18:01
Ostatnia zmiana: 2020-03-04 13:18:01


Adres strony: http://www.przychodnia.gminachojnice.com.pl/p/dla-pacjenta/uprawnieni-do-swiadczen-poza-kolejnoscia.html