Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice


Home

Sitemap

Kontakt
miejscowosci Swornegacie Nowa Cerkiew Lichowy Chojnice Ogorzeliny Charzykowy Silno

Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI

 

Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice, mając na uwadze dobro pacjentów, świadczy usługi medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, dążąc jednocześnie do utrzymania ich jakości na jak najwyższym poziomie. W tym celu
w Przychodni zdecydowano się na opracowanie i wdrożenie do realizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz Kontroli Zarządczej. Misją Przychodni jest:

 

„Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice, mając na uwadze dobro pacjentów, świadczy usługi medyczne z zakresu podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, dążąc jednocześnie do utrzymania ich jakości na jak najwyższym poziomie.”

 

Aby podnieść standard świadczonych usług, a także podwyższyć jakość obsługi swoich pacjentów Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice zobowiązuje się spełnić następujące cele:

 • ułatwić dostęp do lekarza pierwszego kontaktu,
 • otoczyć pacjentów jak najlepszą opieką medyczną,
 • dbać o podnoszenie świadomości zdrowotnej pacjentów,
 • zapewnić pacjentom odpowiedni system informacji,
 • utrzymać płynność finansową, gwarantującą stabilność firmy oraz zapewnić możliwość rozwoju.

Aby osiągnąć powyższe cele Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice zobowiązuje się:

 • udogodnić warunki rejestracji do lekarza pierwszego kontaktu,
 • zagwarantować miłą i fachową obsługę pacjentów,
 • podnosić kwalifikacje personelu,
 • prowadzić profilaktykę zdrowotną odpowiednią do potrzeb pacjentów,
 • stworzyć system informacji, który ułatwi pacjentom korzystanie z usług placówki,
 • prowadzić bieżącą analizę czynników mających wpływ na gospodarkę finansową.

 

Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice zobowiązuje się wprowadzić powyższe rozwiązania, a także dbać o stałe podwyższanie standardów placówki, dążąc do ciągłego doskonalenia. Ideą wdrożonego ZSZ jest propagowanie ciągłego doskonalenia, podejścia procesowego oraz zarządzania ryzykiem, a wszystko to w oparciu
o kontekst organizacji.   

 

Polityka jakości jest znana całemu personelowi Przychodni oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom.

 

W oparciu o powyższą politykę przyjęto szczegółowe cele jakościowe, których realizacja jest analizowana w ramach przeglądów dokonywanych okresowo przez Kierownictwo Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.   

 

       Dyrektor  

                                                                        Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej

                                                                                                Gminy Chojnice  

 

Chojnice 2018-01-01

Wydanie III

Drukuj Zatwierdził do publikacji: Daniel Imianowski
Data publikacji: 2018-05-08 07:40:35
Ostatnia zmiana: 2018-05-08 07:40:35


Adres strony: http://www.przychodnia.gminachojnice.com.pl/p/dla-pacjenta/polityka-jakosci-90.html