Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice


Home

Sitemap

Kontakt
miejscowosci Swornegacie Nowa Cerkiew Lichowy Chojnice Ogorzeliny Charzykowy Silno

Niezbędnik pacjenta

Prawo świadczeniobiorcy do wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ od pierwszego grudnia 2017 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.2017.2217), świadczeniobiorca od 01.12.2017 r. ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych.

Świadczeniobiorca nie wnosi opłaty, w przypadku:

  • zmiany swojego miejsca zamieszkania
  • zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ
    u wybranego świadczeniodawcy
  • z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy
zmiany lekarza, z uwagi na sprawowanie przez niego opieki wyłącznie do ukończenia przez świadczeniobiorcę 18 roku życia
Drukuj Zatwierdził do publikacji: Daniel Imianowski
Data publikacji: 2012-04-17 11:55:03
Ostatnia zmiana: 2018-01-15 06:48:36


Adres strony: http://www.przychodnia.gminachojnice.com.pl/p/dla-pacjenta/niezbednik-pacjenta.html