Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice


Home

Sitemap

Kontakt
miejscowosci Swornegacie Nowa Cerkiew Lichowy Chojnice Ogorzeliny Charzykowy Silno

Dane kontaktowe do NFZ

Szanowni Pacjenci!

Informujemy, iż skargi i wnioski mogą być wnoszone do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Miejscem ich składania w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ są:Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Podwale Staromiejskie 69
80-844 Gdańsk
(pok. Nr 106, tel. 058/ 32-18-636)
Godziny przyjmowania interesantów: wtorek w godz. 13:00-16:00 i piątek w godz. 13:00-16:00.
e-mail: rzecznik.praw.pacjenta@nfz-gdansk.pl

Wydział Spraw Świadczeniobiorców - Dział Skarg i Wniosków Świadczeniobiorców
ul. Podwale Staromiejskie 69
80-844 Gdańsk
(parter pok. nr 1, tel. 058/ 32-18-626, fax. 058/32-18-628)
bezpłatna infolinia - 058/ 194-88, codziennie w godz. 8:00-16:00
e-mail: pow@nfz-gdansk.pl

Delegatura Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Poniatowskiego 4
76-200 Słupsk
(tel./fax. 059/ 840-03-85, tel. 059/ 840-29-86) codziennie w godz. 8:00-16:00

Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk
(tel. 058 /75-12-518, fax. 058/ 75-12-516) po wcześniejszym umówieniu spotkania

Zastępcy Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk
(tel. 058/ 75-12-522, fax. 058/ 75-12-516 ) po wcześniejszym umówieniu spotkania
Drukuj Zatwierdził do publikacji: Daniel Imianowski
Data publikacji: 2012-04-17 11:55:33
Ostatnia zmiana: 2012-05-13 20:17:06


Adres strony: http://www.przychodnia.gminachojnice.com.pl/p/dla-pacjenta/dane-kontaktowe-do-nfz.html