Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice


Home

Sitemap

Kontakt
miejscowosci Swornegacie Nowa Cerkiew Lichowy Chojnice Ogorzeliny Charzykowy Silno

Informatyzacja przychodni

Tytuł projektu:

Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice”

 

Beneficjent: Powiat Człuchowski

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 7.Zdrowie; Działanie: 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Partner: Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice

 

Umowa nr: RPPM..07.02.00-22-0028/16-00 z dnia 20.03.2017r.

 

Wartość Projektu:

1. Całkowita wartość Projektu: 5.088.053,24 PLN

2. Koszty kwalifikowane: 5.088.053,24 PLN

3. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich

(85% kosztów kwalifikowanych) 4.324.845,25 PLN

 

Planowany okres realizacji Projektu: marzec 2016r. - marzec 2018r.

 

Celem Projektu jest:

- dostosowanie systemów informatycznych podmiotów SPZOZ Człuchów i SPPWGC Chojnice do integracji z regionalnym systemem w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie

e-zdrowie oraz interoperacyjności z krajowym systemem informatycznym w ramach platformy

P1 i P2,

- dostosowanie systemu informatycznego podmiotów do wymagań nowoczesnej komunikacji elektronicznej,

-świadczenie nowych usług przez internet, takich jak: e-badanie, e-dzienniczek, e-rejestracja,

e-terminy.

Planowane efekty Projektu:

- uruchomienie i poszerzenie publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) dla poprawy jakości usług zdrowotnych,

- skrócenie czasu oczekiwania na podjęcie leczenia poprzez ograniczenie zbędnych formalności,

- skrócenie czasu oczekiwania na wynik badania diagnostycznego,

- bezpośredni przepływ informacji z pracowni do lekarza prowadzącego,

- natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o stanie pacjenta i przebiegu jego leczenia,

- skrócenie czasu oczekiwania na usługi dzięki wprowadzeniu elektronicznej listy oczekujących,

- usprawnienie systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej podmiotu leczniczego,

- zastosowanie nowoczesnych rozwiązań sprzętowych i programowych, które umożliwią podniesienie poziomu bezpieczeństwa gromadzenia, przetwarzania i archiwizowania danych w większości danych wrażliwych.

Drukuj Zatwierdził do publikacji: Daniel Imianowski
Data publikacji: 2017-07-10 08:47:21
Ostatnia zmiana: 2017-07-10 08:49:16


Adres strony: http://www.przychodnia.gminachojnice.com.pl/p/aktualnosci/informatyzacja-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-czluchowie-oraz-samodzielnej-publicznej-przychodni-wiejskiej-gminy-chojnice.html